වානේ තහඩුවට ප්‍රේරක සොල්ඩරින් පිත්තල

අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය සොල්ඩරින් පිත්තල වානේ තහඩු තාක්‍ෂණය පරමාර්ථය අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය වානේ තහඩුවකට පෑස්සුම් පිත්තල උපකරණ DW-UHF-6KW-I අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක බ්‍රේසිං හීටරය බ්‍රිජිට් ඊයම් නිදහස් පෑස්සුම් ප්‍රවාහය. ප්‍රධාන පරාමිති බලය: 8kW උෂ්ණත්වය: 2 ° F සිට 535 ° F (585 ° C… වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=