විදුලි නල උදුනක් යනු නල හැඩැති කුටියක් ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීමට විදුලි තාපන මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන උදුන වර්ගයකි. පාලිත අධි-උෂ්ණත්ව පරිසරයක් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම, තාප පිරියම් කිරීම සහ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වැනි විවිධ යෙදුම් සඳහා මෙම වර්ගයේ උදුන බහුලව භාවිතා වේ. ටියුබ් නිර්මාණය මඟින් නලයේ දිග දිගේ ඒකාකාර උණුසුම සඳහා ඉඩ සලසයි, එය ස්ථාවර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් අවශ්ය වන ක්රියාවලීන් සඳහා සුදුසු වේ.

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=