අප අමතන්න

HLQ ඉන්ඩක්ෂන් ඇප්ෙපයිට් කම්පැණි ලිමිටඩ්

No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.523859

+ 86 131 5596 5571

කැලි 0086

  •  QINGDAO කාර්යාලය : 30m බටහිර, Qingli Rd, Jiaozhou, Qingdao, China.
  •  ජියැන්ග්සි කාර්යාලය: සයිෂි පාර, ඒ ප්‍රදේශය, කාර්මික උද්‍යානය, ලියන්හුවා ප්‍රාන්තය, පිංෂියැං නගරය, ජියැන්ග්සි පළාත

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=