ඉහළ උෂ්ණත්ව උදුනක් යනු අධික උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දීමට සහ විවිධ කාර්මික ක්‍රියාවලීන් සඳහා පාලිත උනුසුම් පරිසරයක් සැපයීමට නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත උපකරණයකි. උෂ්ණාධික ඌෂ්මක තාප පිරියම් කිරීමේ යෙදීම් වල තීරනාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. වැඩිදියුණු කළ යාන්ත්‍රික ගුණ සහ වැඩිදියුණු කළ ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව සමඟ අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඒවා පහසුකම් සපයයි.

=