රික්තක විදුලි උදුනක් යනු ඉහළ උෂ්ණත්ව යෙදුම් සඳහා විවිධ කර්මාන්තවල භාවිතා කරන තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණු තාපන පද්ධතියකි. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ වාතය සහ අපද්‍රව්‍ය වලින් තොර පාලිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමෙනි, ඇනීල් කිරීම, බ්‍රේස් කිරීම, සින්ටර් කිරීම සහ තෙම්පරාදු කිරීම වැනි නිරවද්‍ය තාප පිරියම් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා ඉඩ සලසයි. ඒකාකාර උනුසුම් සහ සිසිලන අනුපාත ලබා ගැනීමේ හැකියාව සමඟ, රික්තක උදුන උසස් ලෝහමය ගුණාංග සහ වැඩිදියුණු කළ නිෂ්පාදන ගුණත්වය සහතික කරයි.

=