අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක බ්‍රේසිං HVAC තාප හුවමාරුකාරක පයිප්ප

Fast Handheld Induction Brazing HVAC පයිප්ප තාප හුවමාරු පද්ධතිය Induction brazing යනු ප්‍රේරක උණුසුම භාවිතයෙන් ලෝහ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. ප්‍රේරක උණුසුම ස්පර්ශයකින් හෝ දැල්ලකින් තොරව තාපය සැපයීම සඳහා විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රය භාවිතා කරයි. සම්ප්‍රදායික පන්දම් තිරිංග හා සසඳන විට ප්‍රේරක බ්‍රේසිං වඩාත් දේශීයකරණය, පුනරාවර්තනය කළ හැකි සහ ස්වයංක්‍රීය කිරීමට පහසුය. මූලධර්මය… වැඩිදුර කියවන්න

=