තඹ අල්මාරියට තඹ කේබල් ප්‍රේරණය කිරීම

තඹ අල්මාරියට තඹ කේබල් ප්‍රේරණය කිරීම පරමාර්ථය: මෙම ප්‍රේරක තාපන යෙදුමේ පරමාර්ථය වන්නේ පටි නිෂ්පාදනය සඳහා පටි තඹ අල්මාරිවලට තඹ අල්මාරියට දැමීමයි. පාරිභෝගිකයා අභ්‍යවකාශ කර්මාන්තය සඳහා මෙහෙවර-විවේචනාත්මක පරීක්ෂණ පද්ධති නිෂ්පාදකයෙකි. පෑස්සීමේ කාලය අතින් මිනිත්තු 10 සිට මිනිත්තු 1 ට අඩු කිරීම ඉලක්කයයි… වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=