ඉන්ජිනේරුමය ඝර්ෂණය යනු කුමක්ද?

ඉන්ජිනේරුමය ඝර්ෂණය යනු කුමක්ද?

ඉන්ඩක්ෂන් ඝනවීම තාපය හා කල්පැවැත්ම වැඩි කිරීම සඳහා තාපය හා වේගවත් සිසිලනය (ඝහන කිරීම) භාවිතා කරයි.ඉන්ඩක්ෂන් රත් කිරීම ක්ෂණික, දේශීය හා පාලක තාපය ඉක්මනින් නිපදවන කිසිදු සම්බන්ධතා ක්රියාවලියකි. ඉන්ජෙක්ෂන් සමග ඝන වීම සඳහා පමණක් කොටස රත් කරනු ලැබේ. උෂ්ණත්ව චක්ර, සංඛ්යාත හා දඟර සහ ගිනි නිවන ප්රතික්රියා වැනි ක්රියාකාරීත්වයන් ප්රශස්තකරණය කිරීම සඳහා හොඳම ප්රතිඵලය වේ.

ප්රතිලාභ මොනවාද?

ඉන්ඩක්ෂන් ඝනවීම ප්රවර්ධනය කිරීමයි. එය නිෂ්පාදන රේඛාවලට පහසුවෙන් සම්බන්ධ වන අතිශය වේගවත් හා පුනරාවර්ත ක්රියාවලියකි. ඉන්ජෙක්ෂන් සමඟ තනි තනිව වැඩ කිරීමට අවශ්ය වේ. මෙමගින් එකිනෙකට වෙනස් කෘතීම අංගයක්ම නිශ්චිත පිරිවිතරයන්ට දැඩි වී ඇත. එක් එක් වැඩ කොටස සඳහා ප්රශස්තිකරණ ක්රියාවලි පරාමිතීන් ඔබේ සේවාදායකයේ ගබඩා කළ හැකිය. ඉන්ඩක්ෂන් ඝණකම පිරිසිදු, ආරක්ෂිත සහ සාමාන්යයෙන් කුඩා පියසටහන් ඇත. ස්ථීර කළ යුතු සංරචකයේ කොටසක් පමණක් රත් වූ නිසා අතිශයින් බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

එය භාවිතා කරන්නේ කොහේද?

ඉන්ඩක්ෂන් රත් කිරීම බොහෝ සංරචක තීව්ර කිරීමට යොදා ගනී. මෙන්න ඒවායින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ: Gear, Crankshafts, camshafts, drive shafts, ප්රතිදාන යෂ්ටිය, ටර්ෂියන් බාර්, රොකර් ඇන්ඩ්, සීඑස් එකලස්, ටියුලිප්ස්, කපාට, පාෂා ඩ්රයිල්ස්, අඬු වළලු, අභ්යන්තර සහ පිටත රේස්.

=