ප්‍රේරණය තඹ ද ds ු පිත්තල තීරු වලට තද කිරීම

පරමාර්ථ ප්‍රේරණය පන්දම් ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා තඹ ද ds ු පිත්තල තීරු වලට තද කිරීම. වර්තමාන පන්දම් ක්‍රියාවලිය මඟින් එකලස් කිරීමේදී අධික ලෙස අපවිත්‍ර වන අතර, ප්‍රේරක තිරිංග මෙහෙයුමෙන් පසු පුළුල් ප්‍රතිනිර්මාණයක් අවශ්‍ය වේ. උපකරණ DW-UHF-10KW INDUCTION BRAZING MACHINE හැරවුම් විවෘත වාහක දඟර ද්‍රව්‍ය දෙකක් • තඹ කූපන් තහඩුව සහ තඹ පොල්ල • බ්‍රේස් වයර් -… වැඩිදුර කියවන්න