ප්‍රේරණය බ්‍රේසිං කාබයිඩ් වානේ වලට

අරමුණ
ප්‍රේරණය කාබයිඩ් වානේ කොටස් වලට තිරිංග කිරීම

උපකරණ
DW-HF-15kw ප්‍රේරක තාපන බල සැපයුම

HLQ අභිරුචි දඟර

ප්රධාන පරාමිතීන්
බලය: 5.88 kW
උෂ්ණත්වය: ආසන්න වශයෙන් 1500 කි°එෆ් (815°C)
වේලාව: 10 තත්පර

ද්රව්ය
දඟර- 
හෙලිකල් හැරීම් 2 ක් (මි.මී. 20 හැඳුනුම්පත)
1 ප්ලෑනර් හැරීම (40 mm OD, 13 mm උස)

කාබයිඩ්- 
13 mm OD, 3 mm බිත්ති .ණකම

වානේ කෑල්ලක්-
20 mm OD, 13 mm ID

ක්රියාවලිය:

  1. “අත් පෝෂණය” මිශ්‍ර ලෝහය තුරන් කිරීම නිරූපණය කිරීම සඳහා, අපි මිශ්‍ර ලෝහය වළල්ල බවට පත් කළේ මධ්‍ය පෝස්ට් නළයට තදින් ගැලපෙන ආකාරයටය. මෙම ක්රමය එක් එක් චක්රය සඳහා ඒකාකාර ප්රමාණයක් සපයන අතර එහි ප්රති ing ලයක් ලෙස ඒකාකාර සන්ධි හා තෙත් වේ.
  2. පසුව සාදන ලද දඟර වානේ කැබැල්ලට උඩින් තබා ඇති අතර එහිදී මිශ්‍ර ලෝහය උණුසුම් කිරීම සඳහා තත්පර 10 ක් සකසා ඇත.
  3. මිශ්ර ලෝහය ආසන්න වශයෙන් 1500 ක් රත් කරන ලදී°එෆ් (815)°C
  4.  මුළු කෑල්ලම තනිවම තබා වාතයෙන් සිසිල් කරනු ලැබේ

ප්රතිඵල / ප්රතිලාභ:

  • ඉන්ඩක්ෂන් ෙබෝසින් තත්පර 15 ට අඩු 8kW සමඟ සියල්ල සාර්ථක විය
  • තිරිංග සන්ධිවල උසස් තත්ත්වයේ සහ පුනරාවර්තන හැකියාව
  • Tivity ලදායිතාව වැඩි කිරීම
  • අධික මිශ්‍ර ලෝහයක් භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා විශේෂිත සන්ධි සඳහා වළලු වර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ
  • කාලය හා උෂ්ණත්වය නිවැරදිව පාලනය කිරීම