ප්‍රේරක තාපන ෙබයාරිං යන්ත්‍රය PDF

යන්ත්‍රවල හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම රඳා පවතින්නේ ඉහළ භ්‍රමණය වන වේගයකින් ක්‍රියා කළ හැකි ෙබයාරිං නිෂ්පාදනය මත ය. යාන්ත්‍රික කර්මාන්තයේ භාවිතා වන නවීන වර්ගයේ ෙබයාරිං යනු ප්‍රේරක උනුසුම් ෙබයාරිං ය. මෙම දරන්නාට වාසි කිහිපයක් ඇත. ප්‍රේරක තාපන ෙබයාරිං ලිහිසි කරන ද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය නොවේ. දරණ වැඩ කරන කොටස් අතර යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක් නොමැත. එය කුඩා .ර්ෂණයකින් නිහ ly ව ක්‍රියා කරයි. මෙම දරාගැනීමේ ආයු කාලය සාම්ප්‍රදායික එකකට වඩා දිගු වේ.
ප්‍රේරක ෙබයාරිංවල තාප අණුක ගැටළු විශ්ලේෂණය සඳහා විශ්ලේෂණ ක්‍රම පහසු නැත.
ඉදිරිපත් කරන ලද ආකෘතිය සඳහා, ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා අපි සීමිත මූලද්‍රව්‍ය ක්‍රමය භාවිතා කරමු. වැඩ කරන කොටස් අතර පරතරය කුඩා වන විට උෂ්ණත්ව වැඩිවීම නිසා දර්‍ශනය අල්ලා ගැනීමට හේතු විය හැක.

ප්‍රේරක තාපන ෙබයාරිං

 

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=