ප්‍රේරක තාපන න්‍යාය PDF

INDUCTION HEATING මෙම පොතේ “ලෝහයට තාප පිරියම් කිරීම” පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ මෝටර් සුළං මගින් තාපය නිපදවන බව සොයාගත් විට එය මුලින්ම සටහන් විය. ඒ අනුව, තාපන පාඩු අවම කිරීමෙන් උපරිම කාර්යක්ෂමතාව සඳහා මෝටර සහ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සෑදිය හැකි වන පරිදි ප්‍රේරක උණුසුම පිළිබඳ න්‍යාය අධ්‍යයනය කරන ලදී. අධි-සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක බල සැපයුම් සංවර්ධනය කිරීම පෘෂ් ening ීය .නතාවය සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම භාවිතා කිරීමේ මාධ්‍යයක් සපයයි. ප්‍රේරණයෙහි මුල් භාවිතය සඳහා විශේෂිත වූ පුද්ගලික දැනුම සමඟ අත්හදා බැලීම් සහ දෝෂ ඇතුළත් විය
යෙදුම්, නමුත් පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිකම ප්‍රේරක තාපන මූලධර්ම. වසර ගණනාවක් පුරා මූලික මූලධර්ම පිළිබඳ අවබෝධය පුළුල් කර ඇති අතර, වර්තමානයේ තාපන යෙදුම් සහ ක්‍රියාවලීන් පරිගණක ආකෘතිකරණය දක්වා විහිදේ. ප්‍රේරක තාපනය පිළිබඳ මෙම මූලික න්‍යායන් පිළිබඳ දැනුම ප්‍රේරක තාප පිරියම් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා පරිදි ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. ප්‍රේරක උණුසුම සිදුවන්නේ කොටසක විද්‍යුත් ධාරාවක් නිපදවන විද්‍යුත් චුම්භක බල ක්ෂේත්‍රයන් හේතුවෙනි. මෙම විද්‍යුත් ධාරාවේ ප්‍රවාහයට ඇති ප්‍රතිරෝධය හේතුවෙන් කොටස් රත් වේ… ..

[pdf-embder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/05/induction_heating_theory.pdf”]

ප්‍රේරක_ තාපනය_තීරිය