ඉන්ඩක්ෂන් සමඟ බර්සිං බඳින අංගෝපාංග

ප්‍රේරක පරමාර්ථය සමඟ පිත්තල සවිකෘත: පිත්තල නල එකලස් කිරීම 750 ° C දක්වා තිරිංග යෙදීම සඳහා රත් කිරීම. නල විෂ්කම්භය අඟල් 3 සිට 8 දක්වා (මි.මී. 76.2 සිට 203.2 දක්වා) වෙනස් වේ. ද්‍රව්‍ය: පිත්තල නල තාපන බල සැපයුම, වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=