ඉන්ඩෙක්ෂන් පදම් කිරීම

induction curing යනු කුමක්ද? induction curing වැඩ කරන්නේ කෙසේද? සරලව කිවහොත්, රේඛීය බලය ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කර දඟරය තුළ විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය කරන වැඩ දඟරයකට ලබා දේ. එය මත ඉෙපොක්සි සහිත කෑල්ලක් ලෝහ හෝ කාබන් හෝ මිනිරන් වැනි අර්ධ සන්නායක විය හැක. සන්නායක නොවන උපස්ථර මත ඉෙපොක්සි සුව කිරීමට... වැඩිදුර කියවන්න

=