ප්‍රේරක මතුපිට ening න වානේ ඉස්කුරුප්පු

ප්‍රේරක පෘෂ් ening ීය ening න වානේ ඉස්කුරුප්පු පරමාර්ථය: වේගවත් මතුපිට ප්‍රේරණය ening න වානේ ඉස්කුරුප්පු ද්‍රව්‍ය: වානේ ඉස්කුරුප්පු .25 ”(මි.මී. 6.3) විෂ්කම්භය උෂ්ණත්වය: 932 ºF (500 ºC) සංඛ්‍යාතය: 344 kHz උපකරණ • DW-UHF-10kW ප්‍රේරක තාපන පද්ධතිය 0.3μF මුළු ධාරිතාව සඳහා 0.17μF ධාරිත්‍රක දෙකක් අඩංගු දුරස්ථ වැඩ ශීර්ෂයක් • ප්‍රේරණ තාපන දඟරයක් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරන ලදි… වැඩිදුර කියවන්න