ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ ප්ලාස්ටික් එන්නත් අච්චුව

ප්‍රේරක තාපන යන්ත්‍රය සමඟ ප්ලාස්ටික් එන්නත් අච්චු කිරීම ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ ප්ලාස්ටික් ඉන්ජෙක්ෂන් අච්චු කිරීම, අච්චු වැඩි උෂ්ණත්වයකට පෙර රත් කිරීම, එන්නත්-අච්චු කරන ලද ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස ගලායාම හෝ සුව කිරීම සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ. කර්මාන්තයේ භාවිතා වන සාමාන්‍ය තාපන ක්‍රම වන්නේ වාෂ්ප හෝ ප්‍රතිරෝධී උණුසුමයි, නමුත් ඒවා අවුල් සහගත, අකාර්යක්ෂම හා විශ්වාස කළ නොහැකි ය. ප්‍රේරක උණුසුම යනු… වැඩිදුර කියවන්න

=