ඇලුමිනියම් උකුලට ප්‍රේරක පෑස්සුම් වයරය

පරමාර්ථය තත්පර 30 ට අඩු කාලයක් තුළ ඇලුමිනියම් උකුලට මෙම ප්‍රේරක පෑස්සීමේ වයරයේ පරමාර්ථය. උපකරණ DW-UHF-6KW-III අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක පෑස්සුම් හීටරය HLQ අභිරුචි දඟර යතුරු පරාමිතීන් බලය: 1.75 kW උෂ්ණත්වය: ආසන්න වශයෙන් 250 ° C (482 ° F) වේලාව: තත්පර 25 ද්‍රව්‍ය ඇලුමිනියම් ලග් ලිට්ස් කේබල් ප්‍රේරක පෑස්සීමේ ක්‍රියාවලිය: ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රේරක පෑස්සීමේ ක්‍රියාවලිය, ඇලුමිනියම් උකුල… වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=