ලෝහ තහඩුවට ප්‍රේරක සොල්ඩරින් කේබලය

පරමාර්ථය මෙම පරීක්ෂණයේ පරමාර්ථය වන්නේ ලෝහ තහඩු ක්‍රියාවලියට ප්‍රේරක පෑස්සීමේ කේබලය නිරූපණය කිරීමයි. නිර්දේශිත උපකරණ මෙම පරීක්ෂණය සඳහා නිර්දේශිත උපකරණ වන්නේ DW-UHF-6kw-I අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තාපකයයි. ප්‍රධාන පරාමිති බලය: 0.72 kW දක්වා උෂ්ණත්වය: 482 ° F (250 ° C) වේලාව: තත්පර 4.5 සිට තත්පර 14 දක්වා ප්‍රති Results ල සහ නිගමන: ප්‍රති results ල සතුටුදායක විය… වැඩිදුර කියවන්න

=