පරිගණක ආධාරයෙන් ප්‍රේරණය ඇලුමිනියම් තිරිංග

පරිගණක ආධාරයෙන් ප්‍රේරණය ඇලුමිනියම් තිරිංග කර්මාන්තයේ බහුලව දක්නට ලැබේ. සාමාන්‍ය උදාහරණය නම් විවිධ පයිප්ප ඔටෝමෝටිව් තාපන හුවමාරු ආයතනයකට තිරිංග දැමීමයි. මෙම වර්ගයේ ක්‍රියාවලිය සඳහා බහුලව භාවිතා වන ප්‍රේරක තාපන දඟර වටකුරු නොවන එකක් වන අතර එය “අශ්වාරෝහක-කොණ්ඩා මෝස්තර” ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙම දඟර සඳහා,… වැඩිදුර කියවන්න