වානේ තහඩු-සවල induction preheating සමග උණුසුම් පිහිටුවීම

Induction preheating system සමඟින් රත්වන වානේ තහඩු-සවල induction pre-heating යනු කුමක්ද? Induction preheating යනු තවදුරටත් සැකසීමට පෙර ද්‍රව්‍ය හෝ වැඩ කොටස් ප්‍රේරණය මගින් රත් කරන ක්‍රියාවලියකි. පෙර උනුසුම් වීමට හේතු වෙනස් වේ. කේබල් සහ වයර් කර්මාන්තයේ දී, පරිවාරක නිස්සාරණයට පෙර කේබල් හරය පෙර රත් කරනු ලැබේ. වානේ තීරු අච්චාරු දැමීමට පෙර පෙර රත් කර ඇත. වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රේරක පෙර රත් කිරීමේ වානේ නල

ප්‍රේරණය පූර්ව රත් කිරීමේ වානේ නල පරමාර්ථය මි.මී. 14, 16 මි.මී., සහ 42 මි.මී. තත්පර 0.55 ට අඩු නලයක දිග 0.63mm (1.65 ″) 50 ° C (2 ° F) දක්වා රත් කරනු ලැබේ. උපකරණ DW-UHF-900KW-III අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තාපක ද්‍රව්‍ය O OD සහිත වානේ නල: 1650mm, 30mm සහ 6mm (14 ”, 16” සහ 42 ”)… වැඩිදුර කියවන්න