ප්‍රේරක තිරිංග වානේ කාබයිඩ් තොප්පිය පතුවළට

පරමාර්ථය අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය වානේ කාබයිඩ් තොප්පිය පතුවළට තල්ලු කිරීම. පාරිභෝගිකයා දැනට පන්දම් ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරයි, නමුත් සීරීම් සහ නැවත වැඩ කිරීම අඩු කිරීම සහ තිරිංගයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රේරක තිරිංග බවට වෙනස් කිරීමට කැමතියි. උපකරණ DW-UHF-6kw-III අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග තාපක ද්‍රව්‍ය • කාබන් වානේ • චුම්බක කාබයිඩ් තොප්පි • මිශ්‍ර ලෝහ -… වැඩිදුර කියවන්න