නල මාර්ග සහ වානේ තහඩු සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ තීන්ත ඉවත් කිරීම

ප්‍රේරක RPR පද්ධතිය, නල මාර්ග සහ වානේ තහඩු HLQ සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම සහිත ඉවත් කිරීමේ තීන්ත ඉවත් කිරීමේ හීටරය මධ්‍යම සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක තාපන උත්පාදක යන්ත්‍රය, දිගු දුර කේබල් සහ අතින් ගෙන යා හැකි තාපන හිසකින් සමන්විත වේ. බල පරාසය 30 සිට 60KW දක්වා වන අතර, නිමැවුම් සංඛ්‍යාතය වටා 20KHz, කේබල් දිග මීටර් 20ක් හෝ 40ක් දිග විය හැක. … වැඩිදුර කියවන්න

තීන්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීම

තීන්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීම ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීමේ මූලධර්මය ප්‍රේරක විසුරුවා හැරීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රේරණ මූලධර්මයෙනි. වානේ උපස්ථරයේ තාපය ජනනය වන අතර බන්ධනය කැඩී යයි. පසුව ආලේපනය සම්පූර්ණයෙන්ම විසුරුවා හරිනු නොලබන අතර දූෂක කාරක වලින්, එනම් පිපිරුම් මාධ්‍යවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වේ. මෙය පැහැදිලිවම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සිදු කරයි… වැඩිදුර කියවන්න