අභ්‍යවකාශ කර්මාන්තයේ Induction Quenching යෙදුම්

අභ්‍යවකාශ කර්මාන්තය ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව එහි දැඩි අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙම ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය පුරාවට විවිධ උසස් තාක්ෂණයන් භාවිතා කරනු ලැබේ. එවැනි එක් තාක්‍ෂණයක් නම් අභ්‍යවකාශ උපාංගවල කල්පැවැත්ම සහ ශක්තිය ඉහළ නැංවීම සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන induction quenching ය. මෙම ලිපිය ගවේෂණය කිරීම අරමුණු කරයි… වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=