ප්‍රේරණ තාපන නැනෝ අංශු ද්‍රාවණය

ප්‍රේරණ උණුසුම නැනෝ අංශු ද්‍රාවණය 40 ºC දක්වා ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්‍රේරණ උණුසුම යනු නැනෝ අංශුවලට ඉහළ තීව්‍රතාවයකින් යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ලබා දිය හැකි පහසු හා නම්‍යශීලී ක්‍රමයකි. ප්‍රත්‍යාවර්ත උත්පාදනය සඳහා හයිපර්තර්මියා හි ප්‍රේරක තාපන පද්ධති භාවිතා වේ… වැඩිදුර කියවන්න