තාපන හුවමාරුවේ තඹ නළය ප්‍රේරණය කිරීම

ප්‍රේරක බ්‍රේසිං තඹ නළ තාප හුවමාරුව පරමාර්ථය තඹ පයිප්පවලට තාප හුවමාරුව තඹ කිරීම කර්මාන්තය විවිධ කර්මාන්ත මූලික ද්‍රව්‍ය තඹ නල - බාහිර නලයේ විෂ්කම්භය / thickness ණකම: 12.5 x 0.35 සහ 16.75 x 0.4 - එකලස් කිරීමේ වර්ගය: උකුල සන්ධි වෙනත් ද්‍රව්‍ය DW-UHF-6KW-III අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග හීටරය ප්‍රධාන පරාමිතීන්… වැඩිදුර කියවන්න