විද්යුත් චුම්භක තාපකයක් සහිත ප්රේරක තාපන විසරණ පොම්පය

විද්‍යුත් චුම්භක හීටරයක් ​​සහිත ප්‍රේරක තාප විසරණ පොම්පය ප්‍රේරණය තාපන විසරණ පොම්පය-රික්ත ආෙල්පන විසරණ පොම්පය ප්‍රතිරෝධක තාපන තහඩුව වෙනුවට විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණ තාපකයක් වෙනුවට විදුලිය කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැකිද? සම්ප්‍රදායික විසරණ පොම්පය උණුසුම් වීමට මන්දගාමී වන අතර, කැඩුණු වයර්, කෙටි පරිපථයට පහසු, අඩු විශ්වසනීයත්වය සහ පහසු අසාර්ථකත්වය ද ඇත. එය බොහෝ දේ ගෙන එයි… වැඩිදුර කියවන්න