ප්‍රේරණය තඹ වයරය තඹ සිලින්ඩරයට තද කිරීම

පරමාර්ථ ප්‍රේරණය තඹ කම්බි සිලින්ඩරයට තඹ කම්බි හෑරීම සඳහා උපකරණ 20kw අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග තාපකය ද්‍රව්‍ය තඹ වයරය සිට තඹ සිලින්ඩරය දක්වා බලය: 12 kW උෂ්ණත්වය: 1600 ° F (871 ° C) වේලාව: තත්පර 5 ප්‍රති Results ල සහ නිගමන: ප්‍රේරණ තිරිංග සාර්ථකව තත්පර 5 කින් කාලය හා උෂ්ණත්වය නිවැරදිව පාලනය කිරීම වේගවත් තාපය සමඟ ඉල්ලුම මත බලය… වැඩිදුර කියවන්න