ආහාරවල ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම

ආහාර සැකසීමේදී ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම

ඉන්ඩක්ෂන් රත් කිරීම ඉහළ ආරක්ෂාව, පරිමාණය සහ ඉහළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැනි වාසි කිහිපයක් ඇති විද්‍යුත් චුම්භක තාපන තාක්ෂණයකි. එය දිගු කාලයක් තිස්සේ ලෝහ සැකසුම්, වෛද්ය යෙදුම්,
සහ ආහාර පිසීම. කෙසේ වෙතත්, මෙම තාක්ෂණය ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තයේ යෙදීම තවමත් එහි මුල් අවධියේ පවතී. යන්න සමාලෝචනය කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණු විය ප්‍රේරක උණුසුම පිළිබඳ මූලික කරුණු තාක්ෂණය සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන සාධක සහ ආහාර සැකසීමේදී මෙම තාක්ෂණයේ යෙදුම් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම. ආහාර සැකසීමේදී මෙම තාක්ෂණයේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා සහ අනාගත ඉදිරිදර්ශන ද ඉදිරිපත් කෙරේ. ආහාර ද්‍රව්‍ය සැකසීම සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම භාවිතා කිරීම පිළිබඳ පේටන්ට් බලපත්‍ර කිහිපයක් ලබා ගත හැකි වුවද, වියලීම වැනි විවිධ ඒකක මෙහෙයුම් සඳහා යෙදිය යුතු ප්‍රේරක තාපන තාක්ෂණයේ සැලසුම, ක්‍රියාකාරීත්වය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ වඩාත් විද්‍යාත්මක දත්ත උත්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තවමත් පවතී. , පැස්ටරීකරණය, වන්ධ්යාකරණය සහ රෝස් කිරීම, ආහාර සැකසීමේදී. ව්‍යවහාරික ධාරා සංඛ්‍යාතය, උපකරණ ද්‍රව්‍ය වර්ගය, උපකරණ ප්‍රමාණය සහ වින්‍යාසය, සහ දඟර වින්‍යාසය වැනි විවිධ සැලසුම් සහ මෙහෙයුම් පරාමිතීන් ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා එය අවශ්‍ය වේ. විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍යවල සංවේදී හා පෝෂණ ගුණයට ප්‍රේරක උණුසුමෙහි බලපෑම පිළිබඳ තොරතුරු හිඟය.


ප්‍රේරක උණුසුම සහ අනෙකුත් තාපන තාක්ෂණයන්හි කාර්යක්ෂමතාව සංසන්දනය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ ද අවශ්‍ය වේ.
අධෝරක්ත කිරණ, මයික්‍රෝවේව් සහ ඕමික් තාපනය, ආහාර සැකසුම් යෙදුම් සඳහා.

ආහාර සැකසීමේදී සහ පිසීමේදී ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම